Spännande konferenser ersätter årets rikskonferens

2018 flyttar MUCF sin verksamhet från Stockholm till Växjö och därför arrangerar vi inte vår årliga rikskonferens.

Men missa inte myndighetens andra spännande konferenser i höst.

28 november. Forum för det civila samhället 2018. Civilsamhället och tilliten. Stockholm

29 november. Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Stockholm.

29 – 30 november. Rikskonferensen Ung.Fri.Tid. Stockholm.

Save the date! 
Boka redan nu in Rikskonferensen 2019 i din almanacka. Den kommer att äga rum i Stockholm 27-28 november 2019

Nyhetsdatum: 
2018-09-25