Slutrapport och utbetalning inom Ung och Aktiv i Europa

Alla som har fått bidrag inom det gamla EU-programmet Ung och Aktiv i Europa måste redovisa enligt de gamla reglerna och skriva en slutrapport.