Slutrapport och utbetalning inom Demokratiprojekt

Alla grupper som fått bidrag till ett Demokratiprojekt ska skriva en slutrapport. Tänk på att redovisa alla belopp i euro.

I slutrapporten måste kostnaderna styrkas med verifikationer eller kvitton. Eftersom beloppen i slutrapporten ska redovisas i euro måste ni räkna om alla faktiska kostnader till euro. Den kurs som ni ska använda är den som banken använde vid överföringen av första utbetalningen från Ungdomsstyrelsen till bidragsmottagaren.

När projekt har fått bidrag från Ungdomsstyrelsen via Ung och Aktiv i Europa betalas bidragen ut från Ungdomsstyrelsens eurokonto i euro. Om du har ett svenskt bankkonto blir det tekniskt sett en utlandsbetalning, och det är därför vi begär att få ert IBAN- nummer och BIC-nummer. Organisationen står själv för bankavgifter och kursförluster, det kan inte täckas av bidrag från EU. Om ert projekt fått stöd på över 25 000 euro råder dock EU-kommissionen er att öppna ett eurokonto för att försäkra er från kursförlust.

Slutrapporten ska skickas in cirka två månader efter ert sista projektdatum. I avtalet för ert projekt står det vilken dag som är sista dagen för er att lämna in rapporten. Slutrapporten skrivs i en särskild blankett och ska innehålla underskrifter och e-postadresser för alla deltagare.

Projekt som beviljades bidrag under 2013 ska använda 2013 års slutrapport.
Projekt som beviljades bidrag under 2012 ska använda 2012 års slutrapport.