Slutrapport och utbetalning för Europeisk volontärtjänst

Den organisation som samordnar projektet ansvarar för att skriva och skicka in en slutrapport till det nationella kontor där ansökan godkändes. Varje volontär ska också skriva en egen slutrapport om projektet. Tänk på att redovisa alla belopp i euro.

Om det var ni som svensk organisation som ansökte och fick projektet beviljat från Ungdomsstyrelsen, så är det ni som också ansvarar för att slutredovisa projektet till Ungdomsstyrelsen.

I slutrapporten måste kostnaderna styrkas med verifikationer eller kvitton. Eftersom beloppen i slutrapporten ska redovisas i euro måste ni räkna om alla faktiska kostnader till euro. Den kurs som ni ska använda är den som banken använde vid överföringen av första utbetalningen från Ungdomsstyrelsen till bidragsmottagaren.

När projekt har fått bidrag från Ungdomsstyrelsen via Ung och Aktiv i Europa utbetalas bidragen från Ungdomsstyrelsens eurokonto i euro. Om du har ett svenskt bankkonto blir det tekniskt sett en utlandsbetalning, och det är därför vi begär att få ert IBAN-nummer och BIC-nummer. Organisationen står själv för bankavgifter och kursförluster, det kan inte täckas av bidrag från EU. Om ert projekt fått bidrag på över 25 000 euro råder dock EU-kommissionen er att öppna ett eurokonto för att försäkra er från kursförlust.

Slutrapporten ska skickas in cirka två månader efter ert sista projektdatum. I avtalet för ert projekt står det vilken dag som är sista dagen för er att lämna in rapporten. Slutrapporten skrivs i en särskild blankett.

Projekt som beviljades bidrag under 2013 ska använda 2013 års slutrapport.
Projekt som beviljades bidrag under 2012 ska använda 2012 års slutrapport.
Projekt som beviljades bidrag under 2011 ska använda 2011 års slutrapport.
Projekt som beviljades bidrag under 2010 ska använda 2010 års slutrapport.