Skrivarstuga Erasmus+ Strategiska partnerskap (Hässleholm)

Kursen riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom strategiska partnerskap (KA2) inom Erasmus+ Ung och Aktiv, till ansökningsdatumet i februari 2020. 

Målgruppen är civila samhället och offentliga aktörer; till exempel kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk.

Under kursen går vi igenom grunderna för Erasmus+ Ung och Aktiv och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar och vad som anses vara en kvalitativ ansökan. Du får även möjlighet att jobba med din egen projektansökan och stämma av dina idéer och tankar med oss.

Datum: 21 november 2019, kl. 9.00-17.00 
Plats: Hässleholm, plats meddelas senare 
Kostnad: Kursen är avgiftsfri och ersättning ges för resa. Logi kan anordnas efter önskemål för ett begränsat antal platser. Först till kvarn för beviljade deltagare. 

Sista dag för anmälan är 11 november 2019.

Observera att ni förväntas delta på hela utbildningen och att ni bör boka era resor utifrån de tider som gäller för utbildningen.

Anmäl dig via vårt konferensbokningssystem
MUCF Konferensbokningssystem 

Information om Erasmus+ Strategiska partnerskap.

Kursen har ett begränsat antal platser. De som inte har deltagit i en skrivarstuga för ansökan inom strategiska partnerskap inom Erasmus+ Ung och Aktiv tidigare är prioriterade samt de som planerar att skicka in ansökan till februari 2020. Därefter är det först till kvarn som gäller. Anmälan är bindande och begränsad till max två personer per organisation.