Skolval 2018 och 2019 – utlysning av utförandeorganisation

2017-08-20

Inför Riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 kommer MUCF att samordna skolval för elever i högstadiet och gymnasieskolan.

Inför Riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 kommer MUCF att samordna skolval för elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan på uppdrag av Regeringen.

Skolvalet ska så långt som möjligt likna Riksdags- och Europaparlametsvalet och i förberedelserna kommer MUCF samråda med Valmyndigheten och Skolverket. Under supervalåret 2014 anmälde sig cirka 1800 skolor till Riksdagsvalet och cirka 270 skolor till Europaparlamentsvalet.

MUCF har under tidigare år anordnat Skolval med samarbetsorganisationer. Är er organisation intresserad av att utföra Skolval 2018 och 2019 så behöver MUCF er ansökan senast den 20 augusti. Under hösten kommer det gå ut en ny utlysning om att anordna kringaktiviteter i samband med skolvalet.

För skolor som är intresserade av att delta i Skolvalet öppnas även den anmälan senare under hösten.