Skolval 2018 och 2019

Nu finns det slutgiltiga resultatet för Skolval 2018. I skolvalet har 391 045 i 1 528 skolor röstat. Valdeltagandet var 79,8 procent.

Slutgiltigt resultat

  • Moderaterna 21,23 %
  • Socialdemokraterna 19,53 %
  • Sverigedemokraterna 15,5 %
  • Centerpartiet 12,15 %
  • Miljöpartiet 10,27 %
  • Vänsterpartiet 8,99 %
  • Liberalerna 5,04 %
  • Kristdemokraterna 3,96 %
  • Feministiskt initiativ 1,78 %
  • Övriga 1,55 %

Slutgiltigt resultat för landet, län, kommun och enskilda skolor

Skolval

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2018 och 2019.

Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening. Satsningen riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val, alltså med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och samtidigt lära sig om demokratiska processer. För en skola är det ett bra tillfälle att ta vara på den nyfikenhet och intresse som en valrörelse väcker.

Skolval 2018 och 2019 drivs av Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter.

Antal anmälda skolor till Skolval 2018