Skolval 2018 och 2019

Regeringen ger MUCF i uppdrag att förbereda skolval i samband med de nationella allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.

Skolval

Skolval ger eleverna en konkret upplevelse av hur det är att rösta. Det ger också skolorna tillfälle att diskutera frågor om det demokratiska systemet och demokratins principer. Satsningen riktas till gymnasieelever och högstadieelever i samband med valen 2018 och 2019.

Skolval har anordnats och genomförts runt om i landet på grund- och gymnasieskolor sedan slutet av 1960-talet. Skolval 2018 och 2019 kommer att drivas av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet och Ung media på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samrådande myndigheter.

Delta i ett av Sveriges största demokratiprojekt

Vill er skola delta i Skolval 2018? Läs mer och anmäl ert deltagande på Skolvals webbplats www.skolval2018.se