Självklart i internationella strategin

Åmåls kommun har arbetat med volontärdelen EVS i Erasmus+ Ung och Aktiv sedan 2005. Sedan dess har det utvecklats och i kommunens internationella strategi finns ungas internationella rörlighet med som en naturlig och prioriterad del.

Bild på Anna Lundin

Anna Lundin ansvarar för det internationella arbetet i Åmåls kommun. Anna reflekterar om volontärverksamheten i Åmåls kommun.

  • De unga ges chans till utveckling och en utlandsvistelse kan öka deras chans att få jobb på en ständigt föränderlig arbetsmarknad.
  • Åmåls kommun som mottagande och sändande organisation inom EVS och EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv ger unga möjligheter till internationell rörlighet. Via programmet får unga chansen att utöka sitt CV och att utveckla sina språkkunskaper. Det leder på sikt till större chans att få arbete.
  • Arbetet med EVS ligger helt i linje med EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 där ett av huvudmålen är smart tillväxt, unga på väg, där unga bland annat ska rustas bättre för arbetsmarknaden.
  • Volontärerna har genom åren varit en viktig tillgång och resurs för Åmåls kommun ute i de organisationer där de varit aktiva. De har även bidragit med sin kunskap och sitt engagemang så ett erfarenhetsutbyte skett åt båda hållen.
  • Genom att aktivt informera om de olika möjligheterna EU kan erbjuda unga genom Erasmus+, europeiska solidaritetskåren samt arbete och praktik på EU:s institutioner ges fler möjligheten att prova på hur det är att bo, studera eller arbeta i ett annat EU-land. I vårt område är ungdomsarbetslösheten hög och för att stärka ungas plats på arbetsmarknaden kan internationell erfarenhet göra stor skillnad.
  • EVS-volontärer i Åmåls kommun följer vid olika tillfällen med Europa Direkt Fyrbodal på föreläsningar på skolor, delta på mässor och vid andra evenemang. Volontärerna skapar en verklighetskänsla av vad EVS är. Det gör det lättare för unga att se vilka möjligheter som erbjuds dem.
  • Förtroendevalda hos värdorganisationen ställer sig positiva till att kontoret satsar på unga och ser volontärerna som ett steg i att nå unga i Fyrbodal. Det bidrar till att unga ser EU:s möjligheter som ett sätt att skapa sig arbetslivserfarenhet och närma sig arbetsmarknaden.

Kontakt

Anna Lundin, volunteer.amal@amal.se
Telefon: 0532-17020