Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag

Vill du veta hur olika myndigheter tolkar regler och riktlinjer för den statliga bidragsgivningen? Är den statliga bidragsgivningen svårtolkad? Eller vill veta mer om hur olika statliga myndigheter granskar sin bidragsgivning?

Frågorna är många kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i bidragsgivningen. Reglerna för bidragsgivning anger vilka villkor som gäller för olika typer av bidrag och vilka kriterier en förening måste uppfylla för att kunna söka och erhålla ett bidrag. Fler myndigheter arbetar löpande med att se över bidragsgivningen i syfte att skapa ett rättssäkert och användarvänligt ansöknings- och återrapporteringsförfarande samt anpassa utefter civilsamhällets behov.

Syftet med dagen är stimulera civilsamhällesorganisationers kunskap om villkoren för bidragsgivning, utbyta erfarenhet och skapa dialog mellan föreningar och statliga myndigheter.

Konferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samverkan med Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten.

Välkomna!

Tid och plats

17 dec 2020 Kl. 12.30 – 17.00.
Online. 

Målgrupp

Civilsamhällesorganisationer

Anmälan 

Boka in redan nu, mer information kommer framöver.

Anmäl dig senast 

11 dec 2020.

Inloggningsuppgifter till seminariet, program med mera skickas till den mailadress som du anger i anmälningsformuläret.

Antalet platser på konferensen är begränsat, först till kvarn gäller.

Anmäl dig här 

Seminarium om villkoren för bidragsgivning