Seminarier och workshop 2017

Ungas sociala inkludering och delaktighet är temat för MUCF:s rikskonferens 2017.

Text: Rikskonferensen 2017

Välj seminarier

Du väljer själv vilka fyra seminarier du vill gå på. Det finns 18 seminarier och 3 workshoppar att välja mellan. Gör dina seminarieval i god tid för att försäkra dig om en plats på de seminarier som intresserar dig mest.
Du kan ändra dina seminarieval fram till 25 oktober.

Typ av seminarium

Seminarierna har olika typer av inriktning.

Teori: Ny kunskap och teori.

Lärande exempel: Praktiska exempel eller sätt att arbeta.

Seminariespår

Rikskonferensen är uppdelad i tre spår.

  • Fritid
  • Hälsa
  • Inflytande och delaktighet

Workshop

Antalet platser på våra workshoppar är begränsade och sträcker sig över två seminariepass. Väljer du dessa behöver du välja pass 1 och 2. Det förväntas att du deltar aktivt under workshopen.