Seminariepass

Under MUCF:s rikskonferens 2019 erbjuder vi fyra seminariepass. Seminarierna kommer att genomföras i samverkan med en rad olika aktörer; myndigheter, regionförbund, kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra organisationer som arbetar med MUCF:s frågor.

Seminariepass 2, 27 november 15-16

Seminariepass 3, 28 november 9.15-10.15

Seminariepass 4, 28 november 11-12