Sektor3 gör projekt om civilsamhällets inflytande

Sektor3:s projekt om civilsamhällets inflytande i välfärden träffade verkligen rätt. I tävlan med hela Europa har de fått bidrag från EU-programmet Europa för medborgarna och samtidigt fått stöd från Ungdomsstyrelsens bidrag till EU-debatt. Pengarna ska finansiera flera studier, studieresor och konferenser.

Närbild på Anna Sektor3

Krisen i Europa och civilsamhället i välfärden

Utgångspunkten för Sektor3:s ansökan till Europa för medborgarna var att undersöka hur EU:s ekonomiska kris har påverkat välfärdssamhället samt vilka vägar som finns framåt. Vilken roll kan civilsamhället spela i utvecklingen av vård och välfärd? Projektledaren Anna Ardin förklarar att det som var viktigt för dem handlade mycket om demokrati.

– Vi ville inte titta på det utifrån uppdragsbeskrivningar, utan från ett demokratiskt perspektiv – kan de frivilligas röster höras i diskussionen? Vad spelar volontärarbetet för roll? Staten vill gärna styra civilsamhället mer och mer, är det så att organisationerna säljer tjänster i stället för att utvecklas efter sina egna mål?

En viktig del av projektet är den nordiska modellen och hur utvecklingen i de nordiska länderna kan jämföras med varandra. De har bildat en nordisk referensgrupp tillsammans med bland andra Center for frivilligt socialt arbejde från Danmark och Forum - idéburna organisationer med social inriktning i Sverige.

Omfattande projekt med många sorters innehåll

För att genomföra projektet har Sektor3 kombinerat flera bidrag, forskningsstudier och olika typer av sätt att samla information. Allt från ett samarbete med Ersta Sköndals högskola som ska göra en särskild rapport om frivilligarbete inom välfärden till en nära förestående partikonferens om medlemsbrist och medborgarnas möjlighet att påverka.

Projektledaren Lina Rengius Persson berättar att konferensen ska handla om vad som händer när färre engagerar sig i partierna och när medlemmarna dessutom upplever att möjligheterna att påverka organisationerna krymper. Hur skapas politiken då?

– Vilken roll har tankesmedjor och PR-byråer? Lägger man ut idéutvecklingen på entreprenad? Eller finns det vägar in för vanliga människor att påverka?

Konferensen hinner de genomföra innan Sektor3 styr om sin verksamhet till årsskiftet 2013/2014. Sedan kommer Forum - idéburna organisationer med social inriktning att ta över och stå som huvudman för projektet.

Var tydlig och färdigplanerad – och läs det finstilta

Trots att EU inte är känt för att ha tillgängliga blanketter och smidiga ansökningsförfaranden var det mindre utmanande att skriva en bra ansökan än vad man kan tro.

– Det är inte så svårt som det verkar, säger Anna Ardin. Hon förklarar att när man först ser alla blanketterna och siffror och bokstäver och omfattande ansökningsmanualer är det lätt att bli avskräckt. Men egentligen är det inte så svårt. Det viktigaste är att vara så exakt som möjligt i sina beskrivningar och att veta precis vad man vill göra.

– Vi gjorde kanske inte världens mest välskrivna ansökan, säger hon. Men den var tydlig. Vi visste vad vi ville göra, vi hade pratat med forskarna som skulle vara med och alla samarbetspartners. Vi visste att vi ville göra studieresan och hur många som skulle följa med. Alla delar av projektet fanns på plats. Sen är det viktigt att läsa det finstilta.

– I en fotnot på sidan 28 i broschyren om programmet står det att man måste ha minst två samarbetsländer. Det kom vi på en vecka innan, vilket ledde till vissa omprioriteringar och omformuleringar i texten. Men vi befann oss alltid inom ramarna för det vi ville göra från början och projektets mål.

Text: Vendela Engblom

Artikeln är skriven 2013