Hoppa till huvudinnehåll
 

Se erfarenhetsträffarna i efterhand

Skolval till riksdagen har arrangerats flera gånger och på många skolor. För att ta tillvara de erfarenheter som finns, inspirera och lära av varandra bjuder vi in er som är engagerade i skolornas arbete med Skolval 2022 och demokratifrågor till digitala erfarenhetsträffar. Se de inspelade träffarna i efterhand.

​​5 maj kl. 16.00-17.00: Om skolval och stödmaterial som erbjuds. 

Under erfarenhetsträffen den 5 maj möter ni MUCF och demokratimentorerna. Ni får ta del av information om skolval och höra flera exempel från skolvalsarbete som planeras och pågår. 

 

  • 20 maj kl. 11.30-12.30: Om skolval på särskola, tillsammans med UR. 

Under erfarenhetsträffen den 20 maj medverkar UR och berättar som sin nya serie "Varför ska jag rösta" för särgrundskolan - och gymnasiet. MUCF lyfter även det riktade stödmaterialet "Prata demokrati i särskolan" och demokratimentorerna delar med sig av erfarenhet och lärdomar. 

 

 

  • 23 maj kl. 15.30-16.30: Om skolval på yrkesprogram, tillsammans med Demokratibygget.

Under erfarenhetsträffen den 23 maj medverkar bland annat demokratimentorerna och ger tips och tricks på skolvalsarbete för yrkesgymnasieprogram. 

 

 

  • 30 Maj kl.15.30-16.30: Erfarenhetsträff för dig som är engagerad i skolval.

Under erfarenhetsträffen den 30 maj medverkade både elever och skolpersonal, Myndigheten för tillgängliga medier deltog och berättade om deras stöd. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: