Hoppa till huvudinnehåll
 

Se erfarenhetsträffarna i efterhand

Skolval till riksdagen har arrangerats flera gånger och på många skolor. För att ta tillvara de erfarenheter som finns, inspirera och lära av varandra bjuder vi in er som är engagerade i skolornas arbete med Skolval 2022 och demokratifrågor till digitala erfarenhetsträffar. Se de inspelade träffarna i efterhand.

  • 5 maj kl. 16.00-17.00: Om skolval och stödmaterial som erbjuds. 

Under erfarenhetsträffen den 5 maj möter ni MUCF och demokratimentorerna. Ni får ta del av information om skolval och höra flera exempel från skolvalsarbete som planeras och pågår. 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: