Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kan komma när som helst under året och är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut. De särskilda uppdragen kan komma när som helst under året och är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.

Det är regeringen som bestämmer vad Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har för uppgift. Det beskrivs i instruktionen, i regleringsbrevet och i särskilda uppdrag.

Här listas våra särskilda uppdrag som inte står med i regleringsbrevet.