Så kan ni stärka ungdomsinflytande i er verksamhet

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, samlar 82 demokratiskt organiserade riksorganisationer för unga i Sverige. Våra medlemmar samlar tillsammans ca 700 000 unga och därmed en stor bredd av ungdomsperspektiv. Vi jobbar både med kapacitetstärkning i ungdomsrörelsen och för att förbättra attityder hos beslutsfattare. 

LSU logotyp

Eftersom LSU ofta bjuds in i formella processer för att representera unga har vi erfarenheter från både lyckade och mindre lyckade initiativ för att inkludera unga. Anders Lindell, verksamhetsutvecklare på LSU delar här sina tre  viktigaste tips.

Var självkritiska!

Vad i er verksamhet och kommunikation behöver i dag bli mer tillgängligt? Fundera på vad ni kan göra själva och vad ni är beredda att förändra. Spontana och kortsiktiga dialoger kan skapa otydliga förväntningar och riskerar att minska snarare än öka förtroende. Nyckeln är ofta strukturerade och långsiktiga processer där det är tydligt från början vad som går att påverka.

Våga släppa makt!

För att någon ska få mer makt behöver ofta någon annan få mindre. Se till att ni är beredda på att ungas deltagande betyder något i praktiken. Unga är vana vid att uttrycka sina åsikter, men än mer vana vid att inte bli lyssnade på. Därför är återkoppling viktigt. Synliggör vad som hänt, eller förklara varför det inte blivit så. 

Hitta er ungdomsorganisation

Inom ungdomsrörelsen finns en bredd av organisationer som ofta är specialister på sina områden. Gå in på LSU:s hemsida här finns alla organisationer samlade, och hitta de som arbetar med era frågor. De allra flesta skulle välkomna ett strukturerat samarbete.
"Vi har haft ett givande samarbete med Kulturanalys, framförallt för att de är villiga att lyssna på oss och förklarar sina ståndpunkter, så på de områden där vi inte fått igenom våra krav så har de kunnat återkomma till oss med motiveringar om varför det blivit så. Ett nej är trots allt bättre än inget svar alls."  
Alexander Hallberg, förbundsordförande Sverok
 
Om ni har andra frågor eller inte hittar en organisation som passar er, hör av er till info@lsu.se så guidar vi er vidare!