Så granskar vi demokrativillkoren för statsbidragen

Rapporten Att verka demokratiskt handlar om hur vi följer upp demokrativillkoren för statsbidrag.

Att verka demokratiskt är en redovisning av hur Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar och följer upp organisationernas demokratiska uppbyggnad. Här berättar vi även om det senaste årets åtgärder i syfte att öka kvaliteten i bidragsgivningen.

Nyhetsdatum: 
2017-10-03