Så fördelades bidraget till hbtq-organisationer

Bidraget till hbtq-organisationer fördelas i två former: etableringsbidrag och organisationsbidrag. Notera att summorna gäller bidragsår 2018 och kan ändras bland annat beroende på hur många organisationer som beviljas bidraget.

Etableringsbidrag

Ett etableringsbidrag fördelas med ett fast belopp. För bidragsåret 2018 var det 150 000 kronor per organisation.

Organisationsbidrag

Organisationsbidraget har en fast del och en rörlig del.

Fast belopp

Det fasta bidraget för bidragsåret 2018 var 150 000 kronor per organisation. Beloppet är lika stort för alla organisationer.

Rörligt belopp

Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar och antalet lokalföreningar eller avdelningar i organisationen. Femtio procent av det rörliga bidraget är baserat på antal medlemmar i organisationen och femtio procent av det rörliga bidraget är baserat på antal lokalföreningar eller avdelningar i organisationen.

Notera att beloppen nedan gäller för bidragsår 2018. 

Bidrag per medlem: 434 kronor per medlem.

Bidrag per lokalförening eller avdelning: 45 678 kronor per lokalförening eller avdelning