Så förbättrar vi villkoren för ideella föreningar i utsatta områden

Webbseminarium om villkoren för föreningar i utsatta områden och vad kommuner och myndigheter kan göra för att förbättra villkoren för dem.

silhuetter

Innehåll

Inspelning från webbseminariet Så förbättrar vi villkoren för ideella föreningar i utsatta områden

Föreningar i utsatta områden har sämre villkor men de gör mer. Samtidigt upplever föreningarna att kommuner och myndigheter låter föreningarna själva ta ansvar för sådant som tidigare var deras ansvar. 

Ideella föreningar i resurssvaga områden anger att de bedriver socialt arbete, når ut till fler grupper som traditionellt står utanför föreningslivet och är en demokratiskola i högre utsträckning än föreningar i allmänhet.

Till exempel är det många unga som inte känner sig delaktiga i samhället, som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och som saknar möjligheter att påverka den demokratiska processen. I socioekonomiskt svaga områden tar föreningar ett stort ansvar för att fånga upp dessa unga men de upplever att de inte får tillräckligt stort stöd från det offentliga.

Föreningar har också sämre ekonomiska villkor i relation till behoven och är mer beroende av offentliga medel. Ofta kan föreningarna inte ta ut medlemsavgifter på samma sätt som på andra ställen eftersom folk då inte skulle ha råd att vara med. Detta påverkar också organisationer i att söka bidrag som baseras på antal betalande medlemmar.

Hur påverkar detta relationen och samverkan mellan föreningar och offentlig sektor i socioekonomiskt utsatta områden? Hur kan samverkan förbättras, utifrån de lokala utmaningar och möjligheter som finns?

Målgrupp

Tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället.

För dig inom offentlig sektor som arbetar med frågor som innebär kontakter med det civila samhällets organisationer genom att handlägga bidrag eller samverka i gemensamma projekt. Det kan till exempel handla om samråd om: 

 • unga med sociala problem
 • flyktingmottagande,
 • funktionshinderfrågor,
 • ungas inflytande eller
 • att värna demokratin från våldsbejakande extremism.

För dig inom en civilsamhällesorganisation som har kontakter med en kommun, region eller myndighet. Det kan handla om att:

 • delta i samråd,
 • söka bidrag,
 • driva gemensamma projekt eller
 • påverka politiska beslut.

Om webbseminariet

Webbseminariet leds av Julia Grosse, utredare på MUCF. Julia kommer att presentera de viktigaste resultaten ur MUCF:s årliga uppföljning av det civila samhällets villkor.

Ur innehållet:

 • Hur ser föreningar i utsatta och andra områden på sina villkor?
 • Vad kan göras för att deras bidragsberoende inte riskerar att äventyra deras röstroll?
 • Hur ser föreningarnas samverkan med offentlig sektor ut?
 • Hur kan samverkan förbättras, utifrån de lokala utmaningar och möjligheter som finns?
 • Vad kan andra organisationer lära sig av föreningar i utsatta områden när det gäller mångfald?
 • Vilken kunskap anser civilsamhällets organisationer att offentliga aktörer bör ha om dem?

Arrangör

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF