Så blir du volontär

För att bli volontär behöver du en sändande organisation som skickar iväg dig. Du behöver också en mottagande organisation som tar emot dig och som arrangerar projektet.

Film om Europeisk volontärtjänst med engelsk text

1. Hitta en organisation som skickar iväg dig

Den sändande organisationen hjälper dig med kontakter och förberedelser. Exempel på sändande organisationer är ideella organisationer, församlingar och kommuner.

2. Hitta en organisation som tar emot dig

Den mottagande organisationen är den som arrangerar projektet och ser till att det praktiska med till exempel boende, mat och arbetsuppgifter fungerar under din volontärtid.

3. Organisationerna skriver ansökan och skickar till MUCF

När du kommit överens med en sändande organisation och hittat en mottagande organisation ska en av dem skriva en ansökan och skicka in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

4. Gå på kurs före, under och efter volontärtjänsten

5. Skriv en volontärrapport

Efter volontärprojektet ska du skriva en rapport där du utvärderar projektet och berättar vad du har lärt dig.

6. Sprid dina erfarenheter

När du kommit tillbaka är det bra om du kan berätta för andra om dina erfarenheter. Det kan vara att hålla seminarium, ha en temakväll eller besöka skolor. Prata med din sändande organisation om du behöver hjälp.

Erasmus+ logotyp