Resultat från studier om det civila samhället

Här presenteras kortfattade resultat från avslutade forskningsprojekt som har fått bidrag inom Studier om det civila samhället.

Befolkningsstudie av ideella och informella insatser

Ersta Sköndal högskolas forskning handlar om det medborgerliga engagemangets omfattning, inriktning, utformning och villkor i det svenska samhället.

Befolkningsstudie av ideella och informella insatser

Civilsamhället, ungdomar och samverkansstrategier

Malmö högskolas forskning har analyserat civilsamhällets roll och betydelse för lokalsamhället i fyra utvalda socio-ekonomiskt utsatta bostadsområden (Malmö och Helsingborg).

Civilsamhället, ungdomar och samverkansstrategier

Pensionärsorganisationers inflytande i marknadsanpassad äldreomsorg

Umeå universitets forskning handlar om villkoren för det civila samhället i en marknadiserad välfärdsstat.

Pensionärsorganisationers inflytande i marknads-anpassad äldreomsorg

Vems intressen företräder civilsamhället politiskt?

Göteborgs universitets forskning handlar om vilka samhällsfrågor det svenska civilsamhället driver politiskt och hur organisationernas lobbyarbete förhåller sig till den allmänna opinionen.

Vems intressen företräder civilsamhället politiskt?

En professionaliserad röst för barnen?

En professionaliserad röst för barnen syftar till att undersöka bakgrunden till denna professionaliseringsprocess och hur förändrade relationer mellan civilsamhällets organisationer och det offentliga samhället inverkar på den barnrättspolitik som förs fram av BRIS. 

En professionaliserad röst för barnen?

Partnerskap mellan polis och medborgare

Partnerskap mellan polis och medborgare – Polisens volontärer och Missing People Sweden handlar om hur volontärers medverkan i polisiärt arbete i Sverige, och hur detta kan styras i och genom partnerskap mellan polis och medborgare.

Partnerskap mellan polis och medborgare

Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner

Studien Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Syftet med detta projekt är att utforska de strategier svenska civilsamhällesorganisationer, verksamma inom det sociala området, utvecklar i samband med allt tydligare förväntningar på att utvärdera och granska sina verksamheter. 

Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner

Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår

Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår handlar om att öka kunskapen om hur ideella/idéburna organisationer utvecklar nytänkande verksamheter, metoder och tjänster för att hantera organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår