Resultat från studier om det civila samhället

Här presenteras kortfattade resultat från avslutade forskningsprojekt som har fått bidrag inom Studier om det civila samhället.

Befolkningsstudie av ideella och informella insatser

Ersta Sköndal högskolas forskning handlar om det medborgerliga engagemangets omfattning, inriktning, utformning och villkor i det svenska samhället.

Befolkningsstudie av ideella och informella insatser

Civilsamhället, ungdomar och samverkansstrategier

Malmö högskolas forskning har analyserat civilsamhällets roll och betydelse för lokalsamhället i fyra utvalda socio-ekonomiskt utsatta bostadsområden (Malmö och Helsingborg).

Civilsamhället, ungdomar och samverkansstrategier

Pensionärsorganisationers inflytande i marknadsanpassad äldreomsorg

Umeå universitets forskning handlar om villkoren för det civila samhället i en marknadiserad välfärdsstat.

Pensionärsorganisationers inflytande i marknads-anpassad äldreomsorg

Vems intressen företräder civilsamhället politiskt?

Göteborgs universitets forskning handlar om vilka samhällsfrågor det svenska civilsamhället driver politiskt och hur organisationernas lobbyarbete förhåller sig till den allmänna opinionen.

Vems intressen företräder civilsamhället politiskt?