Replik på DN:s ledarsida från 1 januari

I DN skriver ledarskribenten att det bästa vore att avskaffa bidragen till barn- och ungdomsorganisationer. Här är vår replik.

I DN skriver ledarskribenten, Matilda Molander, att det bästa vore att avskaffa bidragen till barn- och ungdomsorganisationer och istället låta dem få en ersättning utifrån den samhällsnytta de gör.
Detta skulle inte leda till ett mer rättssäkert system, att bedöma samhällsnytta är på intet sätt enklare än att bedöma huruvida en organisation bedriver verksamhet i enlighet med demokratins idéer.

De beslut gällande organisationsbidrag för att driva barn- och ungdomsorganisation som myndigheten tog i slutet på förra året är enligt förvaltningsöverdomstolen numera möjliga att överklaga. Om organisationerna anser att vi fattat ett beslut som de inte uppfattar stämmer med regelverket, att de är organisationer som arbetar för ett jämlikt och inkluderande samhälle, mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans, samt att de i övrigt uppfyller kraven som gäller för att beviljas bidrag är de välkomna att överklaga.

De ska också visa i nästa instans att myndigheten har gjort en felbedömning i deras ärende. Bevisbördan gällande att ha rätt till dessa bidrag ligger på organisationerna som söker och de måste själva komma in med underlag som visar på att de uppfyller kraven för att erhålla det sökta bidraget.

Myndigheten har gjort en samlad bedömning och anser att besluten gällande de 13 organisationer som av olika skäl fått avslag på sina ansökningar är korrekta.

Gällande bidragens vara eller icke vara i det politiska samhällsbygget är inget som myndigheten kan eller vill uttala sig om, utan hänvisar den frågan till regeringen.

Lena Nyberg, Generaldirektör Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor.

Nyhetsdatum: 
2017-01-02