Rekommenderar till andra beslutsfattare i kommuner

Jag som politiker rekommenderar verkligen beslutsfattare i andra kommuner att ta chansen att bereda plats för volontärer i sin verksamhet. Idag är det en naturlig del av arbetet hos oss i Borås Stad. Med öppen ungdomsverksamhet och ungas delaktighet och inflytande. Vi ser bara fördelar med detta!

Foto på Ida Legnemark. Fotograf: Wiwi Aronsson

Ida Legnemark (V) är ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad. Inför intervju om europeisk volontärtjänst inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv säger hon:

- Så roligt att jag få berätta om vårt arbete med våra europeiska volontärer, jag har själv varit ute på flera verksamhetsbesök och träffat volontärer på plats i vardagen och sett hur mycket de bidrar!

Vilka positiva effekter ser du som följd av europeisk volontärtjänst?

Ungas rätt till trygghet, utbildning och utveckling stärks. Delen som heter europeisk volontärtjänst, EVS inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv kan bidra till individuell utveckling genom att en ingår i ett större sammanhang, att det finns något mer än det lokala sammanhang en kommer från.

Det skapar också möjligheter för unga att känna sig som något mer än boråsare, mer än svensk. På så vis tycker jag det främjar delaktighet, demokrati och en förstående för att vi är en del av världen. 

Många volontärer berättar om hur det stärkt både självkänsla och självförtroende att bo i ett annat land och studera ett annat språk under ett år. 

Volontärerna skapar intresse och sprider kunskap om Europa. De skapar nyfikenhet att prova, våga och förändra. Många unga boråsare som möter volontärer i ungdomsverksamheterna blir själva intresserade av att röra på sig och prova nytt.

Flera volontärer finner kärlek, utbildning eller jobb i Borås och det är roligt att några stannar. Andra drar vidare eller tillbaka, men stärkta av ny kompetens och erfarenhet, förhoppningsvis med en bit av vår stad i sitt hjärta!

Hur har det påverkat samhället i stort?

Borås blir ett öppnare och mer tillgängligt samhälle när människor med olika erfarenheter som bryter vanor och normer får möjlighet att påverka och delta i samhällslivet och på arbetsplatser. 

Genom att sprida information, skapa projekt och använda resurser på ett medvetet och kunnigt sätt kan Erasmus+ Ung och Aktiv bidra till att minska gapet mellan unga som lever i mer underprivilegierade omständigheter, exempelvis geografiska, fysiska, ekonomiska.

I Borås fall, när det gäller EVS kan det till exempel handla om var vi tar emot volontärer och därmed stärker resurserna men också skapar spridning och kunskap om Erasmus+ Ung och Aktiv. 

För mig är folkhälsa en hjärtefråga och jag tror att våra volontärer har en positiv påverkan inte minst på ungas hälsa i vår kommun!

Hur har det påverkat kommunen?

Volontärerna skapar en dynamik med sitt engagemang och inspirerar genom att bidra med nya perspektiv. De är förebilder genom att de rör på sig, tar sig utanför sina bekvämlighetszoner och uppmuntrar oss att göra samma sak. 

De sätter fokus på hur viktigt det är att på olika sätt stärka ungas rättigheter och motverka ungas diskriminering på arbetsmarknaden. 

Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet har förändrats, de flesta verksamheter har volontärer som på olika sätt bidrar till utveckling av verksamheten. 

I somras var det exempelvis två volontärer som tillsammans med ordinarie personal dokumenterade sommarverksamhet och ordnade kreativa workshops för att få reda på vad barn och unga tycker om Borås Stads sommarlovsaktiviteter. Deras initiativ bidrog till att verksamheten på ett bättre sätt tillämpade barns och ungas rätt att bli lyssnade på!

Vilka utmaningar ser du?

Utmaningen är att alla, volontärer och ordinarie medarbetare i kommunen samtidigt ska vara delaktiga och inkluderade i olika processer. Utmaningar kring vanor och normer samt rent språkliga utmaningar uppstår förstås, men när de löses bidrar de faktiskt till verksamhetsutveckling eftersom det ingår i våra uppdrag att öka tillgängligheten och jobba normkritiskt. 

Utmaningen skapar ny kunskap, metoder och möjligheter i kommunens verksamhet. En svårighet kan ibland helt enkelt vara att få volontärerna att känna sig trygga och hemma. För en del är det första gången de är hemifrån.

Tre framgångsfaktorer med att jobba med volontärer

  • Ungas rättigheter stärks genom att deras möjlighet och tillgång till utbildning och jobb stärks.
  • Borås blir en del av Europa, även för unga (i Borås och Europa) genom EVS och ungdomsutbyten, det gör Borås mer attraktivt.
  • Volontärer och arbetet runt dem berikar såväl verksamheten som personalen.

Kontakt

Ida Legnemark (V), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad, ida.legnemark@boras.se 

Chiara Attianese, vik. internationell samordnare, ansvarig för Europeisk Volontärtjänst, chiara.attianese@boras.se