Regionträff om ungas psykiska ohälsa och metoder för samverkan med civilsamhället

Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena.

MUCF bjuder in regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor, eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena, till nätverksträff. Träffen har två olika teman att välja mellan:

  • Hur man kan arbeta med ungdomars psykiska ohälsa utifrån ett ungdomsperspektiv
  • Olika metoder för samverkan med civilsamhället. Vi går ner på djupet i ett par metoder och modeller för samverkan.

Efter en gemensam introduktion följer tema-specifika föreläsningar och workshops. Du väljer själv vilket tema du vill delta i när du anmäler dig. MUCF försöker tillmötesgå allas önskemål i mån av plats. Utförlig information om innehåll och program kommer efter sommaren. Vår tanke är att den här typen av träff ska främja ungdomsperspektivet och samverkan med civilsamhället i regionerna. Samtliga regioner i Sverige är inbjudna till konferensen. Träffarnas tema utgår ifrån regionernas önskemål som kommit in till oss vid tidigare träffar.

Med anledning av covid-19 kommer vi löpande bedöma lämpligheten att anordna konferensen. Om konferensen inte kan anordnas som en fysisk träff ser vi över möjligheterna att genomföra den digitalt.

Praktisk information

  • Tid:  Torsdagen den 12 november klockan 9.30-15. MUCF bjuder på lunch och fika.
  • Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, 111 20 Stockholm
  • Anmälan: Senast 12 oktober. Ni får gärna komma 4 personer (2 till varje tema) från varje region. Anmälningsformulär
  • Kostnad: Konferensen är kostnadsfri! Deltagarna bekostar själva resor och eventuellt boende. Observera! Om konferensen avbokas mindre än en vecka innan, tas en avgift på 900 kronor ut.