Redovisa bidrag för ungas etablering

De som har fått bidrag från oss är skyldig att redovisa hur pengarna har använts.

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att projektet är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan. Redovisningen lämnas i det digitala system där ni gjorde er ansökan.

Redovisa ert bidrag.

Redovisa ert bidrag

Redovisningen ska innehålla:

  • Ekonomisk redovisning enligt slutrapportsformulär. Vi ställer inga krav på en auktoriserad revisor för den ekonomiska redovisningen, däremot ska en behörig ekonomisk företrädare för kommunen eller samordningsförbundet försäkra att uppgifterna stämmer. Kommunen/samordningsförbundet avgör själva enligt den egna delegationsordningen vem som har mandat att försäkra den ekonomiska redovisningen. Mallen Försäkran av den ekonomiska redovisningen ska laddas upp till slutrapportsformuläret vid rapportering.
  • En redogörelse för den verksamhet som medlen har använts till, de resultat som har uppnåtts samt målgruppens erfarenheter av verksamheten.