Redovisa bidrag till ungas inflytande i kommuner och landsting

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att projektet är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan.
Redovisningen lämnas i det digitala system där du gjorde din ansökan.

Redovisa ert bidrag

Redovisningen ska innehålla:

  • Ekonomisk redovisning.
  • En redogörelse för den verksamhet som medlen har använts till.
  • En redogörelse för de resultat som eventuellt har uppnåtts.