Rätt att veta! Fördjupningsutbildning 28/10

Den 28 eller 29 oktober har du som arbetar i skolan möjlighet att under en heldag lära dig mer om hur du kan samtala med unga människor som är nya i Sverige i din vardag. Lyssna på föreläsningar och utbyt erfarenheter med andra deltagare. Boka in något av datumen i din kalender idag!

Föreläsningssituation

I oktober bjuder MUCF i samarbete med UMO in till en interaktiv och digital fördjupningsutbildning i Rätt att veta! för dig som jobbar inom skolan med unga människor som är nya i Sverige. Under utbildningen kommer du att få en fördjupad kunskap som kommer hjälpa dig när du ska samtala med unga människor som är nya i Sverige om ämnen som berör sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån youmo.se

Utbildningen kommer att genomföras med två olika upplägg. Välj vilket upplägg som passar er skola bäst, att delta var och en vid sin dator eller i grupp från er skola.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till pedagoger, elevhälsa och andra professioner i skolan som möter unga som är nya i Sverige och som har gått grundutbildningen Rätt att veta! eller vår webbutbildning Rätt att veta! som lanseras i början av hösten 2020. 

Tid och plats

  • Digital utbildning: Den 28 oktober, kl. 9-16. Utbildningen sker via Zoom individuellt vid deltagarens dator eller annan internetuppkopplad utrustning.
  • Lokal-digital utbildning: Den 29 oktober, kl. 9-16. Varje deltagande skola ansvarar för lokal åt sin grupp som deltar gemensamt. Varje skola kan samla mellan 3-45 personer beroende på behov och möjligheter till lämplig lokal.

Anmälan senast 20 oktober

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan till den digitala utbildningen 28 oktober

För anmälan till den lokal-digitala utbildningen 29 oktober gör du så här:

Skicka namn på kontaktperson för din skola till youmo@mucf.se.  

Klicka sedan på länken nedan och anmäl deltagarna från din skola.

Anmälan till den lokal-digitala utbildningen