Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

2018-11-29

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända: personal inom skola, elevhälsa, HVBhem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande. Utbildning vänder sig i första hand till personer som inte deltagit i de regionala Rätt att veta!-utbildningar som genomförts under 2017 och 2018.

När och var

Tid: 29 november 2018 (09.00–16.45)
Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm

Sista anmälningsdag 7 november

Anmälningstiden har gått ut.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagarna bjuds på fika och lunch. Anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan person. Uteblivet deltagande debiteras med 495 kronor. 

Program

09.00 Registrering

09.30 Hej och välkomna!

09.40 Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

09.45 Vad är Youmo?
En introduktion till Youmo, nyanländas villkor och om varför det behövs särskilda informationsinsatser för nyanlända.
Medverkande: Emelie Mire Åsell, MUCF och Lotta Nordh Rubulis, UMO.se

10.30 Fika

11.00 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet 
Vad innefattar begreppen SRHR och jämställdhet? Hur hänger de ihop?
Medverkande: Sandra Dahlén, utbildare i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet.

11.30 Traumamedveten omsorg (TMO) 
TMO är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter barn och unga som varit med om trauma och svåra upplevelser. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande för barnet ska kunna återhämta sig på ett bra sätt.
Medverkande: Kamilla Asp, Rädda Barnen.

12.00 Lunch

13.00 Seminariepass 1

14.00 Fika

14.30 Seminariepass 2

15.45 Unga nyanländas röster (Panelsamtal)
Vad har unga nyanlända för lärdomar att dela med sig av, både misstag och framgångar, och vilken slags stöd och förändringar önskas från det övriga samhället? Unga nyanlända delar med sig av sina perspektiv, och kunskaper samt berättar om den verksamhet som de själva är aktiva i.
Medverkande: Medverkande: Ensamkommandes Förbund, Sveriges Ensamkommandes Förening Riksförbund, RFSL Ungdom.

16.45 Avslut

Valbara seminarier