Rasism och extremism

Du som arbetar mot rasism, extremism eller stödjer avhoppare är välkommen att söka bidrag från oss.

Taggtråd

Mot rasism och intolerans

Bidrag till projekt mot rasism och liknande former av intolerans.

Till bidraget mot rasism och intolerans.

Mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Till bidraget värna demokratin mot våldsbejakande extremism.