Hoppa till huvudinnehåll
 

Råd och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten

Smittspridningen av covid -19 ökar i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen. Ökningen sker från en låg nivå, men för att förhindra att smittan ökar ytterligare införs nya rekommendationer.

För anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga

Från och med 8 december gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av covid-19. Fritidsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Läs mer om vilka rekommendationer som gäller för fritidsaktiviteter för barn och unga. 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
  • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter

  • Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
  • Verksamheten ska se till att trängsel undviks.
  • Undantag görs för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga.

Cuper och läger inomhus

  • Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.
  • Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.

Här kan du läsa om fler regler (föreskrifter) och råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten tagit fram om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Fritids- och kulturverksamheter

Av begränsningsförordningen framgår vilka typer av verksamhet som omfattas av råden nedan. Det gäller till exempel gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och konsthallar.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Riksdagen.se)

Tillsynsvägledning för verksamheter

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 1 dec 2021.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besök Länsstyrelsens webbplats för mer information om vad som gäller enligt covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUCF:s arbete med anledning av coronavirusets spridning

Vad innebär MUCF:s regeringsuppdrag med anledning av coronavirusets spridning? (uppdaterad 2021-02-17) 
MUCF fick, med anledning av coronavirusets spridning, under våren 2020 i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället. Detta uppdrag har förlängts och fortgår under 2021.

Det kan till exempel handla om information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Hur påverkas MUCF:s program Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren av coronaviruset? (uppdaterad 2020-05-25) På grund av coronavirusets spridning är det just nu mycket svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten. Vi har sammanställt hur eu-programmen påverkas och råd till organisationer som genomför eller planerar att genomföra internationella projekt.

Hur har MUCF ställt om verksamheten och anpassat för digitala möten? (uppdaterad 2021-02-17 
MUCF har under 2020 arbetat fram olika digitala lösningar för konferenser, workshops och andra möten. Vi arbetar vidare med digitala arrangemang under 2021.

Ge exempel på myndighetsnätverk MUCF är med i? (uppdaterad 2021-02-17)]

  • Nätverk för bidragsgivande myndigheter. MUCF ingår i ett nätverk för bidragsgivande myndigheter. Nätverkets syfte är bland annat att ha dialog och samverka kring frågor gällande de bidrag som myndigheterna fördelar. I rådande situation med coronaviruset är nätverket och dialogen extra viktig; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför. För mer information om nätverket för bidragsgivande myndigheter, kontakta Lisa Claesson, lisa.claesson@mucf.se eller Jenny Borgarp, jenny.borgarp@mucf.se.

  • Nätverk för civilsamhällesfrågor. MUCF har ett myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor och har en kontinuerlig dialog med myndigheterna i nätverket. I rådande situation med coronaviruset är nätverket och dialogen extra viktig; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför. För mer information om myndighetsnätverket, kontakta utvecklingsledare Jorge María Londoño, jorge.maria.londono@mucf.se.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: