Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter
Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018

MUCF har i uppdrag att stödja den öppna fritidsverksamheten och erbjuda kunskapshöjande insatser. År 2018 gjorde myndigheten en nationell enkätundersökning i syfte att öka vår kunskap om sektorn och identifiera behoven av kunskapsutveckling. Av de totalt 290 kommunerna i urvalet deltog representanter från 212 kommuner i undersökningen. Resultatet visar bland annat att det finns stora behov av kompetensutveckling inom områdena inkluderande av unga hbtq-personer, unga nyanlända och unga med funktionsvariationer.

0:00 kr
Illustration till bokomslag Öppna skolan.
Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.
0:00 kr
Framsida på Unga med attityd 2019, del 2. Bild: ung person med huvudduk, tittar självsäkert in i kameran
Arbete och arbetsmarknad
0:00 kr
Framsidan på Antidiskrimineringsverksamheter 2019. Bild: Händer med olika hudfärg som rör vid varandra.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017
0:00 kr
Framsida på Organisationsbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat grönt äpple mot röd bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Framsida på Projektbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat rött äpple på grön bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr
Framsida på Hitta vägen! Ung i dag 2019 i korthet. Bild: svartvit foto på unga som promenerar i solsken på en skolgård
Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet
0:00 kr