Utvärdering av Exit

Bild: 

Utvärdering av Exit

Exit erbjuder stöd för personer som vill hoppa av från destruktiva gäng, främst nazistiska rörelser. Fram till idag har de fått 17,4 miljoner i statligt stöd.
Ungdomsstyrelsen har utvärderat Fryshusets avhopparverksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen har genomförts genom intervjuer, enkäter, genomgång av tidigare utvärderingar och dokumentstudier.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2010-05-20

Sidantal: 

62
0:00 kr