Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsidan på Unga med attityd 2019, del 1, samhällsfrågor och demokrati. Bild: Ung person med bestämd min tittar rakt in i kameran.
Samhällsfrågor och demokrati

Sjukvården har blivit den allra viktigaste samhällsfrågan för dagens unga. Polarisering bland unga ökar. Tjejer är mer positiva till jämställdhet och invandring än vad killar är. Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga – men få känner att de kan påverka. Detta är några av de saker som framkommer i studien, som är del 1 av 3 av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige.

Studien bygger på en enkät som skickats ut till 6000 unga, 16-29 år, och till 3000 äldre, 30–74 år. Detta, tillsammans med att studien gjorts flera gånger sedan 1993, gör att vi kan jämföra förändring av attityder över tid men också mellan den yngre och den äldre gruppen.

Tabellbilaga

0:00 kr
Framsidan på En meningsfull fritid för alla unga. Bild: fyra ledigt klädda ungdomar, varav en på skateboard, utomhus i solskenet
Återrapportering av 2018 års statsbidrag till den öppna fritidsverksamheten
0:00 kr
Framsida Röster för ett jämlikt valdeltagande. Bildkollage med en brokig samling människor
Återrapportering av MUCF:s bidrag till projekt för ökat valdeltagande i de allmänna valen 2018
0:00 kr
Framsida Partsgemensamt forum 2018. Bild: rött mönster på röd-gul-tonad bakgrund
En dialog om det civila samhällets villkor
0:00 kr
Framsida Öppna fritidsverksamheten. Illustration av fyra ungdomar i en soffa
Om hbtq, normer och inkludering
0:00 kr