Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Rapportframsida Unga med attityd 2019, del 3.
Hälsa, fritid och framtid

Allt fler unga har symptom på psykisk ohälsa. Rapporten visar att tjejer i större utsträckning än killar har symptom på psykisk ohälsa och skillnaderna mellan könen ökar över tid. Den visar även att det är vanligare att tjejer upplever att fritiden inte räcker till, medan det bland killar tvärt om är en större andel som upplever att de har för mycket fritid. Detta är några av de saker som framkommer i studien. Rapporten beskriver även för första gången ungas attityder till religion och trosuppfattning. 

Rapporten är den tredje och sista delen av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige. Studien bygger på en enkät som skickats ut till 6000 unga, 16–29 år, och till 3000 äldre, 30–74 år. Detta, tillsammans med att studien gjorts flera gånger sedan 1993, gör att vi kan jämföra förändring av attityder över tid men också mellan den yngre och den äldre gruppen.

Tabellbilaga

0:00 kr
Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter
Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018
0:00 kr
Illustration till bokomslag Öppna skolan.
Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.
0:00 kr
Framsida på Unga med attityd 2019, del 2. Bild: ung person med huvudduk, tittar självsäkert in i kameran
Arbete och arbetsmarknad
0:00 kr
Framsidan på Antidiskrimineringsverksamheter 2019. Bild: Händer med olika hudfärg som rör vid varandra.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017
0:00 kr
Framsida på Organisationsbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat grönt äpple mot röd bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Framsida på Projektbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat rött äpple på grön bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr