Ung idag 2006

Bild: 

Bokomslag Ungi idag 2006

Ung idag 2006

Årlig redovisning av ungas livsvillkor

Unga är mer utsatta än andra grupper i samhället. Arbetslösheten är högre, bristen på bostäder större och de unga mår sämre. Unga med utländsk bakgrund har det dessutom sämre än andra ungdomar. Det konstateras i rapporten Ung i dag 2006.

Tidigare har Ungdomsstyrelsen samarbetat med andra myndigheter för att ta fram mätbara indikatorer som ska spegla ungas levnadsvillkor. Ung i dag 2006 är den första i en serie av årliga redovisningar på indikatorer som ska lämnas in till regeringen efter riksdagens beslut om den ungdomspolitiska propositionen 2004.

Tolv myndigheter har redovisat statistik inom sina egna verksamhetsområden.

Tanken är att regeringen ska få en tydlig bild av hur unga har det för att kunna föra en bra politik.

Produktinformation

ISBN: 

91-89050-80-0

Utgivningsdatum: 

2006-04-05

Sidantal: 

145
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
0:00 kr
2009-06-17
0:00 kr
2008-08-28
0:00 kr
2007-08-10
0:00 kr