Tänk efter före

Bild: 

Tänk efter före

Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller utomlands. Det är mycket som ska förberedas och tänkas igenom innan ni äntligen kan välkomna era gäster eller sätta er på planet.

En viktig del av förberedelserna är att tänka igenom vad som kan hända om ni har otur och drabbas av en olycka. Det kan också inträffa saker som inte är farliga men väl så irriterande, till exempel när kommunikationen brister. Den här handledningen hjälper er att förbereda utbytet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2008-03-19

Sidantal: 

20
0:00 kr