Skolval 2006

Bild: 

Skolval 2006

Ungdomsstyrelsens slutrapport

I rapporten sammanfattas samordningsgruppens utvärdering av Skolval 2006. Gruppen har bestått av Sveriges elevråd (Svea), Sveriges Ungdomsråd, Valmyndigheten, Myndigheten för Skolutveckling och Ungdomsstyrelsen. Vi har genomfört fallstudier med hjälp av enkäter och intervjuer i sex kommuner för att fånga upp åsikter och intryck av skolvalet.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-02-0

Utgivningsdatum: 

2007-12-29

Sidantal: 

154
0:00 kr