Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess. Modellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer.

Det här är en generell modell som kan anpassas efter olika verksamheters behov. Den kan användas på lokal, regional och nationell nivå. Här hittar ni både kunskap och inspiration till samverkan.

0:00 kr
Kort analys av Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
0:00 kr
Bild på omslaget av Fokus 20 med texten Det blir ju bara värre om jag berättar.
Unga berättar om sexuella trakasserier i utbildningsmiljö och vad du kan göra
0:00 kr
Bild på omslaget av Ett långvarigt utanförskap
Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar
0:00 kr