Resultat och effekter av bidrag till ideella organisationer

Bild: 

Resultat och effekter av bidrag till ideella organisationer

Hur fördelar Ungdomsstyrelsen bidrag till föreningslivet? Här sammanfattar vi hur bidragen använts och vilka effekter som bidragen har fått i förhållande till syftet. Bidragen som redovisas är:

  • statsbidrag till kvinnors organisering
  • organisationer bildade på etnisk grund
  • organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
  • jämställdhetsprojekt
  • projekt kopplade till verksamheter mot rasism och liknade former av intolerans.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-30-3

Utgivningsdatum: 

2010-06-01

Sidantal: 

38
0:00 kr