Projekt Flicka

Bild: 

Projekt Flicka

Ungdomsstyrelsens slutrapport

Skriften är en utvärdering av Projekt Flicka och tar dels upp Socialdepartementets projekt- och effektmål, dels lärdomarna för att komma fram till vad som bör prioriteras inför liknande nationella projekt i framtiden.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89050-95-2

Utgivningsdatum: 

2007-06-18

Sidantal: 

22
0:00 kr