Partnerskap för social sammanhållning

Bild: 

Partnerskap för social sammanhållning

Ungdomsstyrelsens rapport presenterar en rad satsningar som stödjer samverkansinitiativ som stärker ungdomars demokratiska värderingar och förebygger att unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande. Tvärsektoriell samverkan och möjligheten att finna nya allianser är framgångsfaktorer i detta arbete. De insatser som planeras bör ta sikte på att samla och sprida kunskap om social sammanhållning.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2010-12-17
0:00 kr