Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Rapportframsida Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar med rapportens titel i vitt på blå botten
Bidragets användning, deltagarnas erfarenheter och effekter av beviljade projekt 2016–2018

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick 2016 i uppdrag att fördela projektbidrag till kommuner och samordningsförbund för samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar. I denna rapport följer myndigheten upp hur bidraget har använts och, i den mån det är möjligt, bedömer vilka effekter bidraget har gett i förhållande till sitt syfte.

0:00 kr
Om barnkonventionen
0:00 kr
Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor
0:00 kr
Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå
0:00 kr
Rapportframsida Unga med attityd 2019, del 3.
Hälsa, fritid och framtid
0:00 kr
Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter
Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018
0:00 kr