Koll på unga, nr 1

Bild: 

Nyhetsbladet Koll på unga

Koll på unga, nr 1

Nyhetsblad till statliga myndigheter

Nyhetsbladet Koll på unga delar insatser som på olika sätt kan bidra till ett integrerat ungdomsperspektiv i våra statliga myndigheter. Tanken med nyhetsbladet är att stödja erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan statliga myndigheter.

Koll på unga är en serie om åtta elektroniska utskick.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-07-18
0:00 kr