Insatser för unga i riskmiljöer

Bild: 

Insatser för unga i riskmiljöer

Ungdomsstyrelsens slutrapport av satsningen på förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Mellan 2006 och 2008 har Ungdomsstyrelsen genomfört aktiviteter och verksamheter i syfte att stärka förebyggande och främjande insatser för unga i riskmiljöer. Ambitionen har varit att stärka kvaliteten i ungdomsarbetet och bidra till kompetensutveckling, stärka föreningslivets sociala insatser för unga samt att utveckla drogfria mötesplatser. Inom ramen för satsningen har Ungdomsstyrelsen beviljat cirka 113 miljoner i bidrag till 229 olika projekt.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-10-5

Utgivningsdatum: 

2008-11-07

Sidantal: 

54
0:00 kr