Inblick i verkligheten

Bild: 

Inblick i verkligheten

Praktik och strategi inom socialtjänsten

En studie av förebyggande och främjande strategier inom socialtjänsten i tre skånska kommuner. Resultatet visar hur det främjande arbetet kommer in i socialtjänstens verksamhet samt beskriver den rörliga gränsen mellan förebyggande och främjande strategier.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89050-93-8

Utgivningsdatum: 

2007-06-14

Sidantal: 

29
0:00 kr