Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Omslag till rapporten Stödjande och främjande
Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer

Ungas egna berättelser om vad de upplever eller upplevde som stärkande i sin hbtq-identitet under tiden de gick i grundskolans senare år eller i gymnasiet. Vad har människor runt dessa unga gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva?

I skriften har vi sammanställt svaren på en webbenkät från 145 unga. Som en bakgrund till ungas röster om främjande faktorer presenterar vi även statistik om ungas hälsa och levnadsvillkor.

0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 2
Verksamhetsexempel och ungas röster
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
Kartläggning av etableringsuppdraget
0:00 kr
Omslag till rapporten Flyktingmottagandet
– det civila samhällets roll och villkor
0:00 kr
Omslag till Fokus 16
Unga nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet
0:00 kr
Omslag till Ung och extrem. Närbild på ögon.
om våldsbejakande islamistisk extremism
0:00 kr