Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

omslag till rapporten Utvecklingen av ideella  föreningars villkor 2016
Civila samhällets villkor 2016 med fokus på ideella föreningar i utsatta områden

Rapporten visar att föreningar i utsatta områden generellt uppfattar sina villkor som sämre än andra föreningar samtidigt som de utför mycket socialt arbete. Dessutom är dessa föreningar ofta bättre på att nå grupper som vanligtvis inte engagerar sig i föreningslivet. Det här är den femte uppföljningen av det civila samhällets villkor som görs genom enkätundersökningar riktade till det civila samhällets organisationer.

Läs även rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället - Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta

0:00 kr
Pennor på omslag till rapporten Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet
Fördelade bidrag och effekter 2015‒2017
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor
0:00 kr
Omslagsbild på yngre tjej i traktor
Resultat av statsbidrag till ideella organisationers arbete i flyktingsituationen 2016
0:00 kr
Omslag till rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället
Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta
0:00 kr
Omslag till Handboken För och med unga
Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten
0:00 kr
Omslag till rapporten Stödjande och främjande
Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer
0:00 kr