Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Om barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag och artikel 31 i barnkonventionen slår fast barns rätt till fritid, vila och lek. 
Fritiden är betydelsefull för unga och barnkonventionen är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för alla unga att delta på lika villkor. Den öppna fritidsverksamheten bygger på ungas delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet. Under hösten 2018 genomförde myndigheten en enkätundersökning om kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet som bland annat visade på behovet av stöd i arbetet med att inkludera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i öppen fritidsverksamhet.

Med utgångspunkt i detta har myndigheten tagit fram en verktygslåda innehållande tre delar, varav denna del riktar sig till dig som är chef eller verksamhetsledare i öppen fritidsverksamhet. Myndigheten har samlat kunskap om arbetssätt som kan stärka personalens
kompetens och verksamhetens arbete med ungas rättigheter. MUCF lyfter även fram förslag på hur verksamheten kan arbeta med trygghet, tillgänglighet, icke-diskriminering, anti-rasism och delaktighet.

Vår förhoppning med detta stödmaterial är att du ska få med dig kunskap och verktyg för att stärka verksamheten – för alla ungas bästa.

0:00 kr
Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor
0:00 kr
Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå
0:00 kr
Rapportframsida Unga med attityd 2019, del 3.
Hälsa, fritid och framtid
0:00 kr
Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter
Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018
0:00 kr
Illustration till bokomslag Öppna skolan.
Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.
0:00 kr
Framsida på Unga med attityd 2019, del 2. Bild: ung person med huvudduk, tittar självsäkert in i kameran
Arbete och arbetsmarknad
0:00 kr