Framtidstemperaturen

Bild: 

Framtidstemperaturen

Om visioner och ideer bland oss som arbetar med ungdomars fria tid

Ungdomsstyrelsen genomförde under 2007 den nationella fortbildningen Strategi och utveckling i ungdomsverksamhet. Det här är en sammanfattning av vad som kom fram vid de framtidsverkstäder som genomfördes i samband med kurserna. Hur tänker och beskriver 110 nyckelpersoner situationen för den ungdomsverksamhet de ansvarar för och är verksamma i?

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2008-04-01

Sidantal: 

12
0:00 kr