Framgångens hemlighet

Bild: 

Framgångens hemlighet

Att utvärdera måluppfyllelse, effekter, effektivitet och genomförande

Framgångens hemlighet är ett stöd för personer inom kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill pröva nya arbetssätt eller metoder innan beslut fattas om att använda dem i verksamheten. I boken finns flera exempel från utvärderingar av exempelvis fritidsgårdar och arbetsmarknadsprojekt.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89050-88-4

Utgivningsdatum: 

2007-04-16

Sidantal: 

96
0:00 kr