Fokus 16

Bild: 

Omslag till Fokus 16

Fokus 16

Unga nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet

En kartläggning och tematisk analys av unga nyanlända kvinnors och mäns etablering i arbets- och samhällslivet. Analysen utgår från det ungdomspolitiska målet och beskriver villkoren för unga nyanlända kvinnors och mäns etablering. Rapporten innehåller också verksamhetsexempel.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-11-28
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr