Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Närbild på ung kille med mobilhörlurar
Etablering i arbets- och samhällslivet

Unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga och har som grupp en fördröjd etablering och en svagare ställning i arbetslivet. Vissa unga med funktionsnedsättning, till exempel unga med intellektuella funktionsnedsättningar, möter dessutom större hinder än andra när de vill skapa en meningsfull fritid eller engagera sig i samhället.

Lättläst svenska - Fokus 17, Unga med funktionsnedsättning, Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället

Intervjuguide till Fokus 17, del 2

Tabellbilaga till Fokus 17

 

0:00 kr
Ung kvinna med sjal och jacka över axeln går nedför trappa
Etablering i arbets- och samhällslivet
0:00 kr
Tjej med korkskruvslockigt hår och ring i näsan - omslag till rapporten Fokus 17, del 3
Etablering i arbetslivet
0:00 kr
Omslag till vägledningen Knäck koden
En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism
0:00 kr
Omslag (illustrerad) till Youmo i praktiken. Ung tjej.
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet
0:00 kr
omslag till rapporten Utvecklingen av ideella  föreningars villkor 2016
Civila samhällets villkor 2016 med fokus på ideella föreningar i utsatta områden
0:00 kr
Omslagsbild på ung kille
Ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt
0:00 kr