Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Omslag (illustrerad) till Youmo i praktiken. Ung tjej.
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Vägledningen ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och den är skriven för att tilltala och passa olika professioner och vuxna som möter unga nyanlända. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se som på sex olika språk presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända.
Du får beställa max 5 ex.

Är du skolpersonal?
Då har du också möjlighet att beställa fler ex på Utbudet.se

0:00 kr
omslag till rapporten Utvecklingen av ideella  föreningars villkor 2016
Civila samhällets villkor 2016 med fokus på ideella föreningar i utsatta områden
0:00 kr
Pennor på omslag till rapporten Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet
Fördelade bidrag och effekter 2015‒2017
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor
0:00 kr
Omslagsbild på yngre tjej i traktor
Resultat av statsbidrag till ideella organisationers arbete i flyktingsituationen 2016
0:00 kr
Omslag till rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället
Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta
0:00 kr
Omslag till Handboken För och med unga
Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten
0:00 kr