Hoppa till huvudinnehåll
 
Grön text på ljusgrön bakgrund

Årsredovisning 2020

Utgivningsdatum:
Sidor: 100

Ladda ner för utskrift

Årsredovisning 2020

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Myndigheten verkar för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap, bidra till samordning av statliga insatser, samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, fördela statsbidrag och främja internationellt samarbete och mobilitet.

MUCF är en hbtq-strategisk myndighet, med uppdraget att främja ungdomars lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Myndigheten har också till uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv och motverka diskriminering i sin verksamhet.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: